Badanie KTG

Czyli badanie kardiotokograficzne, to test monitorowania czynności serca płodu i skurczów macicy u ciężarnej kobiety. Jest to jedno z podstawowych badań, mających na celu ocenę stanu zdrowia dziecka w łonie matki.

Jak przebiega badanie?

Podczas badania KTG, umieszcza się dwa czujniki na brzuchu kobiety ciężarnej. Jeden z nich rejestruje aktywność serca płodu, a drugi rejestruje skurcze macicy. Dodatkowo kobieta otrzymuje czujnik, którym zaznacza ruchy dziecka.

Wyniki badania KTG pozwalają ocenić stan zdrowia płodu
oraz monitorować ewentualne nieprawidłowości w czynności serca i aktywności macicy. Badanie to jest często wykonywane w trakcie trzeciego trymestru ciąży, zwłaszcza w przypadku wysokiego ryzyka powikłań.

Kiedy należy wykonać to badanie?

Zazwyczaj badanie przeprowadza się w okolicy planowanego terminu porodu, a później powtarza się je co 2–3 dni. Należy jednak podkreślić, że w uzasadnionych przypadkach wykonuje się KTG już od 35. tygodnia ciąży. W szczególnych przypadkach można jednak wykonywać to badanie nawet od 24-25 tyg ciąży.

Czy potrzebne jest skierowanie?
Kiedy należy wykonać to badanie?

  • Zapis z analizą 120 zł

    po godzinie 18, w weekendy i święta do ceny proszę doliczyć 50%